CONFERENCE FEES

SPSympo-2021 Registration Fees
 
Early Bird Discount Rate
(up to & including 10th June 2021)
Standard Rate
(from 11th June 2021)
 
Euro, vat included Society Member (IEEE & others) Non-Member Society Member (IEEE & others) Non-Member
Standard (Presenting Author) € 290 € 320 € 340 € 360
Standard € 150 € 230 € 220 € 260
PhD Oral/Poster Presenter (under 35*) € 190 € 220 € 230 € 260
Student Oral/Poster Presenter (under 26*) € 140 € 180 € 150 € 210
PhD/Student/Senior Listener Registration € 10 € 40 € 30 € 50

* at time of SPSympo-2021 conference, otherwise Standard Fee

Regulations for the provision of services by electronic means


For Polish Citizens:

Istnieje możliwość opłacenia przelewem kosztów uczestnictwa w konferencji w złotych polskich.

Stawki w euro dot. opłaty konferencyjnej zostały przeliczone na złote zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu 20 stycznia 2021r. i zawarte w tabeli poniżej.

Płatności można dokonać, przelewając ustaloną kwotę w złotych na konto konferencji o numerze:

PL30 1050 1025 1000 0090 3062 3210

podając wszystkie dane o których mowa w tabeli poniżej.

SPSympo-2021 Registration Fees
 
Early Bird Discount Rate
(up to & including 10th June 2021)
Standard Rate
(from 11th June 2021)
 
PLN, vat included Society Member (IEEE & others) Non-Member Society Member (IEEE & others) Non-Member
Standard (Presenting Author) 1320 zł 1450 zł 1540 zł 1630 zł
Standard 680 zł 1050 zł 995 zł 1180 zł
PhD Oral/Poster Presenter (under 35*) 860 zł 995 zł 1050 zł 1180 zł
Student Oral/Poster Presenter (under 26*) 640 zł 820 zł 680 zł 950 zł
PhD/Student/Senior Listener Registration 45 zł 180 zł 135 zł 230 zł

* at time of SPSympo-2021 conference, otherwise Standard Fee

ADDRESS

Institute of Electronics
Lodz University of Technology
211/215 Wolczanska Str. B-9 building
PL 93-005 Lodz
POLAND

spsympo@info.p.lodz.pl